Vásárlási feltételek

Általános szerződési feltételek
Adatkezelési tájékoztató
Általános szerződési feltételek
1. BEVEZETÉS

Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazza a www.plantyway.hu weboldalon (a továbbiakban: honlap) elérhető szolgáltatás igénybevételének igénybevevő (továbbiakban: Felhasználó) általi használatának feltételeit. A honlap használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet ezen ÁSZF nem tartalmaz, a honlapon elérhető tájékoztatások nyújtják. A Felhasználó a honlap használatával tudomásul veszi és elfogadja a jelen ÁSZF-ben foglaltakat. A KVANT Kft., mint a www.plantyway.hu online kereskedelmi portál üzemeltetője (továbbiakban: Szolgáltató) fenntartja jogát a jelen Általános Szerződési Feltételek egyoldalú módosítására a jelen ÁSZF-ben rögzített feltételekkel.

2. A SZOLGÁLTATÓ
 • Név: KVANT Kft.
 • Székhely: 2314 Halásztelek, Béke u. 50.
 • Telephely és levelezési cím: 1117 Budapest, Hunyadi János út 9.
 • Képviselő neve: Hencsei Zoltán
 • Cégjegyzékszám: 13-09-198307
 • Bejegyző Bíróság neve: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága
 • Adószám: 12283611-2-13
 • Közösségi adószám: HU 12283611
 • Számlavezető pénzintézet: K&H Bank
 • Számlaszám: 10403136-50526977-70781002
 • E-mail cím: info@plantyway.hu
 • Központi telefonszám: +36 1 371 0760
 • Vevőszolgálati telefonszám: +36 70 810 5155
 • Vevőszolgálat ügyfélszolgálati ideje: H-P 10.00-16.00
3. AZ ALÁBBI FOGALMAK A JELEN ÁSZF-BEN A KÖVETKEZŐK SZERINT ÉRTELMEZENDŐK:

Felhasználó: az a természetes személy vagy jogi személy, aki a plantyway.hu oldal tartalmához hozzáfér;

Ügyfél: az a Felhasználó, aki a plantyway.hu oldalon regisztrál, felhasználói profillal rendelkezik (a továbbiakban: Saját profil). Természetes személyek esetén ennek feltétele a 18. életév betöltése.

Vásárló: az az Ügyfél, aki a plantyway.hu oldalon keresztül megrendelést adott le.

Saját profil: az Ügyfél a plantyway.hu oldalon regisztráció útján Saját profilt hozhat létre, neve, e-mail címe és jelszó megadásával.  Amennyiben a Felhasználó Saját profil használata nélkül megrendelést ad le a plantyway.hu-n a KVANT Kft. felé, a megrendelés során megadott adatokkal Saját profilt hoz létre.

A Profil menüpontokba szedve tartalmazza az Ügyfél által a regisztráció során és a megrendelése(i) leadásakor megadott adatokat, információkat valamint a megrendeléshez kapcsolódó releváns dokumentumokat (jótállás, számla, stb.).

A Felhasználó a regisztráció során és az Ügyfél a megrendelés leadásakor köteles valós adatokat megadni. Amennyiben a KVANT Kft. tudomására jut, hogy a Felhasználó/Ügyfél által megadott adatok köre nem valós elemeket (is) tartalmaz, jogosult az Ügyfél Saját profiljához való hozzáférését korlátozni, illetve az Ügyfelet a Honlap használatából kizárni;

Kedvenceim: a Honlapon a Felhasználónak/Ügyfélnek lehetősége van egyéni terméklistákat összeállítani;

Honlap: a www.plantyway.hu oldal és aloldalai;

 

Termék: minden olyan a plantyway.hu által eladásra kínált termék és/vagy szolgáltatás, amely vonatkozásában az Ügyfél a Honlapon a megrendelését leadhatja; 

Szerződés: az Eladó (Szolgáltató) és a Vásárló között a Honlapon megjelenített termékek és szolgáltatások értékesítése/megvásárlása tárgyában a jelen ÁSZF-ben foglaltak szerint, az Eladó és a Vásárló egyidejű fizikai jelenléte nélkül jön létre.

Tartalom:

 • minden olyan adat és/vagy információ (beleértve kép, ábra, logó, grafikai elem, videó, fájl, szöveg, dizájn), amely a Honlapon látható és hozzáférhető;
 • minden olyan e-mail és/vagy egyéb üzenet által tartalmazott adat és/vagy információ, amelyet a Szolgáltató a Vásárlónak elektronikus kommunikációs eszközön keresztül küld;
 • a Szolgáltatóval partneri kapcsolatban álló harmadik félre, valamint az általa nyújtott szolgáltatásra (különösen, de nem kizárólagosan: futárszolgálat) vonatkozó adatok, információk, árak;

Hírlevél: elektronikus úton (e-mail, SMS) a KVANT Kft. által a hírlevél-szolgáltatásra feliratkozott Felhasználóknak időszakosan küldött kereskedelmi üzenet, kommunikáció, amely a plantyway.hu oldalt érintő változásokról/újdonságokról, a plantyway.hu oldalon megjelenített Termékekről és/vagy a Szolgáltató által adott időszakban szervezett/vállalt promóciókról, kedvezményekről tájékoztat és nyújt információt;

Megrendelés: a Vásárló a plantyway.hu oldalon található egy, vagy több Termék vonatkozásában vételi ajánlatot tesz a Szolgáltatónak, amelyet a Szolgáltató e-mail útján küldött visszaigazolásban elfogad vagy elutasít;

Kosárérték: egy Megrendelésben a Szolgáltatótól megrendelni kívánt Termékek vételárának összege csökkentve az Ügyfél által felhasznált/igénybe vett kedvezménykupon és/vagy vásárlási utalvány értékével, azaz az Ügyfél által a Megrendelés leadását követően az adott, Szolgáltató részére fizetendő végösszeg.

4. MEGRENDELÉS

A.     Saját profil

 • A Honlapon történő Megrendeléshez a Felhasználónak/Ügyfélnek a Honlapon lehetősége van Saját profilt létrehozni a neve, e-mail címe és jelszó megadásával.

 

B.      Megrendelés leadása

 • A Honlapon keresztül az Ügyfél/Vásárló Megrendelést adhat le oly módon, hogy a kiválasztott Termék(ek)et a Kosárba helyezi, egyúttal megadja a Megrendelés teljesítéséhez szükséges szállítási és számlázási adatokat, valamint kiválasztja a fizetési és az átvételi módot. A Termék(ek) Kosárba helyezése nem jelenti a Megrendelés véglegesítését.
 • Az Ügyfél jelen ÁSZF elfogadását követően a Megrendelés gombra kattintva véglegesítheti a Megrendelést (ajánlat).
 • A Megrendelés véglegesítésével az Ügyfél/Vásárló kijelenti, hogy az általa megadott, a vásárláshoz szükséges adatok a valóságnak megfelelnek, és hozzájárul, hogy azokat a Szolgáltató Megrendelés teljesítése céljából felhasználja, kezelje, különösen, hogy szükség esetén, a Szolgáltató felvegye a kapcsolatot vele a megadott elérhetőségek (email vagy telefon) bármelyikén. A Megrendelés véglegesítésével az Ügyfél vállalja, hogy az általa megjelölt fizetési módon a Megrendelés ellenértékét kiegyenlíti, ennek elmaradása esetén a Megrendelés teljesítését a Szolgáltató megtagadhatja.

 

C.      Megrendelés visszaigazolása, szerződés létrejötte

 • Szolgáltató a véglegesített Megrendelést e-mailen igazolja vissza, amely visszaigazolás az Ügyfél ajánlatának elfogadását vagy elutasítását tartalmazza. A Szolgáltató és Vásárló közötti Szerződés akkor jön létre, amikor a Vásárló e-mail útján megkapja a Szolgáltatótól a Megrendelés elfogadásáról szóló visszaigazolást, amely értesítés magában foglalja az Ügyfél által megrendelt Termékeknek a futárszolgálat részére való átadásáról szóló értesítést is.
 • A Megrendelés leadása után a Vásárlóhoz e- mail útján érkezett automatikus rendszerüzenet a Megrendelés rögzítéséről tájékoztató jellegű és nem jelenti a Megrendelés Szolgáltató általi visszaigazolását.
 • Az online fizetések (online bankkártyás fizetés vagy banki átutalás) esetében a Szolgáltató nem felel a Vásárlónál felmerülő bármely olyan többletköltségért, amely a Vásárló által választott fizetési módtól vagy a Vásárló kártyakibocsátó bankjától függ (különösen, de nem kizárólagosan devizaárfolyam, egyéb költségek). A Vásárló felelős a kiválasztott fizetési mód kiválasztásából eredő következményekért.
 • A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy az Ügyfél által leadott Megrendelést elutasítsa, vagy az abban szereplő Termékek mennyiségétől – a készlettől függően – kevesebbet igazoljon vissza. Erről a Vásárlót e-mailen értesíti. Ilyen esetben a Szolgáltató a Vásárló által már kifizetett, azonban a Szolgáltató által vissza nem igazolt Termékek vételárát a Vásárló részére visszatéríti.
 • Szolgáltató a vételár visszafizetését az alábbi módokon vállalja:
 1. Ha a Vásárló a Megrendelést online bankkártyás fizetéssel egyenlítette ki, úgy a visszafizetés is ilyen módon, a bankkártyát kibocsátó pénzintézet részére kerül visszatérítésre a Szolgáltató – az online fizetést biztosító partneréhez intézett – kérelmére;
 2. Ha a Vásárló a Megrendelést banki átutalással vagy utánvétellel egyenlítette ki, úgy a vételár visszatérítése a Vásárló által megadott bankszámlára, banki átutalás formájában történik meg;
 • A Szolgáltató a vételár visszatérítését visszatarthatja addig az időpontig, ameddig a megrendelt Termék visszajuttatása részére nem történik meg. A Vásárló köteles haladéktalanul (de legkésőbb a bejelentést követő 14 napon belül) intézkedni az elállásról szóló bejelentését követően a Termék visszajuttatásáról a Szolgáltató részére.
 • Ha a Szolgáltató a Vásárló által megrendelt Termék(ek) szállítását nem tudja teljesíteni, úgy erről köteles tájékoztatni a Vásárlót, és a Megrendelés ellenértékét 7 napon belül visszatéríteni részére, ha az kiegyenlítésre került és a Vásárló is kifejezte és elfogadta a szerződés felbontásának tényét. A felek megállapodhatnak a Megrendelés teljesítésének átütemezéséről és/vagy módosításáról is.
 • A plantyway.hu honlapot a magyarországi székhelyű KVANT Korlátolt Felelősségű Társaság üzemelteti. Egyes, az oldalról történő vásárlás (Megrendelés) esetében a hatályos magyar jogszabályok értelmében a Nemzeti Adó-és Vámhivatal EKAER (Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer) számot kérhet a vásárlótól. Az EKAER szám megszerzése a vásárló (mint Címzett) kötelessége és felelőssége, mint ahogyan a hatályos magyar jogszabályok betartása is. Mindebből következik, hogy ezen jogszabályok megsértéséből eredő következményekért a Vásárló felel. Az EKAER számnak a www.plantyway.hu részére történő elküldése érdekében kérjük, vegye fel a kapcsolatot a www.plantyway.hu telefonos ügyfélszolgálatával.
 • A Szolgáltató – a Vásárló egyidejű értesítése mellett jogkövetkezmények nélkül – törölheti a Vásárló Megrendelését, az alábbi esetekben:
 1. amennyiben a Vásárló online fizetési módot jelölt meg, és a kártyát kibocsájtó pénzintézet a tranzakciót nem engedélyezi;
 2. amennyiben a Vásárló online fizetési módot jelölt meg, és az online fizetést biztosító partner nem tudja érvényesíteni a tranzakciót;
 3. ha a Vásárló által megadott adatok nem fedik a valóságot, nem teljes körűek vagy nem teszik lehetővé a Megrendelés teljesítését; 
5. SZÁLLÍTÁS, ELEKTRONIKAI HULLADÉK KEZELÉSE
 • A Szolgáltató vállalja, hogy a megrendelt Terméket – a szerződött, szállítást végző, partnerein keresztül – a Vásárló által a Megrendelés során rögzített magyarországi szállítási címre eljuttatja.
 • A Szolgáltató biztosítja a megrendelt Termék megfelelő csomagolását és a kísérő dokumentumok elküldését.
 • A Szolgáltató a szállítást kizárólag magyarországi címre vállalja.
 • A Szolgáltató előzetesen tájékoztatja a Vásárlót a szállítás költségéről a Megrendelés leadásának folyamata során, valamint a Honlap erre szolgáló felületein. A Szolgáltató előzetesen tájékoztatja a Vásárlót a Termék kiszállításának várható időpontjáról, azonban a Termékek szállításával kapcsolatos értesítések és közlések – különös tekintettel a szállítás várható időpontjára – csupán tájékoztató jellegűek, azok nem válnak a Szerződés részévé. Ennek alapján sem a Szolgáltató, sem a Vásárló nem fordulhat kártérítési igénnyel a másik félhez a szállítással kapcsolatban tett nyilatkozatokban, tájékoztatásokban rögzítettek meghiúsulása, illetve elmaradása  esetén.
 • Szolgáltató az alábbi szállítási módozatot ajánlja Vásárlói részére:
 1. Futárszolgálat. Utánvétes fizetés is választható, ekkor a kiszállító futárnál készpénzes fizetésre van lehetőség. A futárszolgálat az ország bármely pontjára kikézbesíti a küldeményeket.
 • A Termékek mennyiségi és minőségi átvétele a megrendelt Termékek kézbesítésekor a futár jelenlétében történik a Vásárló által. Ennek keretében a Vásárló a csomag kibontásával egyidejűleg a futár jelenlétében köteles meggyőződni a Termék észlelhető hibáiról. Amennyiben a Vásárló a csomag kibontásakor észleli, hogy a Termék sérült, esztétikai vagy egyéb hibával rendelkezik, köteles a Termék, illetve Termékek átvételét megtagadni és a Terméket – az erre rendszeresített űrlap egyidejű kitöltésével – a futárral visszaküldeni.
 • Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékai olyan veszélyes anyagokat tartalmazhatnak, amelyek káros hatást fejthetnek ki a környezetre és az emberi egészségre abban az esetben, ha azokat nem gyűjtik be szelektíven. A Vásárlóknak kötelessége az elektromos és elektronikus berendezések hulladékait szelektíven gyűjteni. Ezen hulladékok begyűjtése a szelektív hulladékgyűjtő pontoknál történik.
6. A TERMÉKEK FELETTI TULAJDONJOG ÁTSZÁLLÁSA
 • A Termékek feletti tulajdonjog a Termék átvételekor száll át a Vásárlóra, amennyiben a Vásárló a Termék vételárát hiánytalanul megfizette.
7. SZÁMLÁZÁS
 • A Honlapon szereplő Termékek árai forintban értendők és tartalmazzák az ÁFÁ-t, valamint a környezetvédelmi termékdíj-köteles termékek esetén a környezetvédelmi termékdíjat.
 • Az ár, a fizetési mód és a fizetési határidő minden Megrendelésben meg van jelölve. A Szolgáltató számlát bocsát ki a Vásárló számára a megrendelt Termékeket illetően, a Vásárló kötelessége továbbítani a számla hatályos jogszabályok szerinti kibocsátásához szükséges összes adatot és információt. Ennek elmulasztása, illetve hiányos vagy hibás rögzítése esetén a Szolgáltató nem kötelezhető új számla kiállítására.
 • A Szolgáltató az értékesített Termékekről szóló számlát elsősorban elektronikus úton bocsátja a Vásárló rendelkezésére. A kiállított számla elektronikus üzenet (e-mail) formájában megküldésre kerül  a Megrendelésben megadott e-mail címre.

  Fizetés a K&H Bank rendszerén

  • A plantyway.hu részére a K&H Bank Zrt. biztosítja a kártya elfogadás lehetőségét, biztonságos, SSL protokolt használó kártya elfogadó rendszere által. Bankkártyás fizetéskor Önt átirányítjuk a K&H Bank fizetőoldalára, és a fizetés közvetlenül a Bank által üzemeltetett, a nemzetközi kártyatársaságok szabályai és biztonsági előírásai szerint működő oldalon történik, és nem a PlantyWay oldalán.
  • A plantyway.hu nem tárolja az Ügyfél/Vásárló bankkártya-adatait, azok a KVANT Kft. számára nem elérhetők és nem kerülnek továbbításra.
  • Az Ügyfél felel a Saját profiljába történő belépésért, annak adott esetben történő automatikussá tételéért és a belépéshez szükséges jelszó meghatározásáért, megadásáért valamint annak harmadik személy részére történő esetleges továbbításáért, hozzáférhetővé tételéért. Az abból eredő mindennemű felelősség az Ügyfelet terheli. A Saját profilból leadott megrendelésért és az ahhoz kapcsolódó mindennemű, ügyféloldali  tevékenységért a  Saját profil tulajdonosa felel, a plantyway.hu e-tekintetben felelősségét kizárja.
8. AZ ÁSZF EGYOLDALÚ MÓDOSÍTÁSA

A Szolgáltató a fenntartja magának a Általános Szerződési Feltételek feltételeinek egyoldalú módosítási jogát. Szolgáltató az alábbi alapos okok bekövetkezte esetén gyakorolhatja egyoldalú módosítási jogát:

- a termék vételára megváltozik,

- a termékkel kapcsolatos hatósági eljárásokkal összefüggő adók, illetékek, hatósági díjak, vám, bírságok, biztosítási díjak, valamint egyéb költségek változása,

- a Szolgáltatónak a Szolgáltató és a Vásárló között létrejövő Szerződés megkötésével, illetve a Szerződésből eredő kötelezettségek vállalásával, fenntartásával vagy teljesítésével összefüggésben, vagy a Szerződés teljesítésével, fenntartásával kapcsolatos költségei változása

A Szolgáltató az egyoldalú módosításról legalább 8 naptári nappal előre értesíti a Felhasználókat. Az értesítés módja a módosítások közzététele a szolgáltató honlapján.

Szolgáltató az egyoldalú módosításról nem köteles a Felhasználókat egyenként tájékoztatni.

 

Szolgáltató esetleges egyoldalú módosítása, a módosításról szóló felhasználóknak megküldött tájékoztatás megküldésekor már leadott megrendelésekre illetve a Szolgáltató és a Vásárló között létrejött megrendelésen alapuló szerződésekre nem vonatkozik.

Az Vásárlót az ÁSZF egyoldalú módosítása esetén megillető jogok

Az Vásárló jogosult az egyoldalú módosítás tárgyában megküldött értesítés kézhezvételét követő 8 napon belül Szolgáltatóval kötött szerződéstől elállni, amennyiben szerződése még nem teljesült (nem ment teljesedésbe).

Amennyiben a Megrendelés megtételét követően a Szolgáltató az ÁSZF-et egyoldalúan módosítja, abban az esetben az ÁSZF közzétételét követő 8 napon belül a Vásárló minden hátrányos jogkövetkezmény nélkül elállhat a Szerződés megkötésétől.

9. ELÁLLÁS, TERMÉKEK/SZOLGÁLTATÁSOK, AMELYEKRE NEM BIZTOSÍTOTT AZ ELÁLLÁS JOGA

Elállás joga

 • Ha Ön fogyasztónak minősül, az üzlethelyiségen kívül kötött és a távollévők között kötött szerződés esetén 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni a szerződéstől a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. § (1) bekezdése alapján.
 • Ha elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni postacímünkre KVANT Kft., 1117 Budapest, Hunyadi János út 9.) vagy email címünkre (info@plantyway.hu), illetőleg nyilatkozatát megteheti ügyfélszolgálati telefonszámunkon (+36 70 810 5155) vagy személyesen cégünk telephelyén is. Ebből a célból felhasználhatja a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 2. mellékletében, illetőleg a plantyway.hu weboldalon elérhető elállási tájékoztatóban is megtalálható nyilatkozat-mintát is.
 • Az elállási határidő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket (több termék esetében az utolsó terméket; több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételt vagy darabot) átveszi. Szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében elállási jogát a szerződés megkötésének napjától számított tizennégy napon belül gyakorolhatja. Ön határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt bármikor elküldi elállási nyilatkozatát.
 • Ha eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Ön az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.) A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli.
 • Ön köteles részünkre a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni, vagy személyesen cégünk telephelyén átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket. A termék visszaküldésének közvetlen költségét Ön viseli.
 • Ön kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be. A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket, vagy Ön nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.
 • Ha szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén Ön a teljesítés megkezdését követően gyakorolja felmondási jogát, úgy az elszámolás során köteles megtéríteni a plantyway webshopot üzemeltető KVANT Kft. ésszerű költségeit.
 • Nem gyakorolható elállási jog:
 1. olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;
 2. olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;
 3. lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;
 4. a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti elállási szerinti jogát;
 5. a jogszabályok által meghatározott további esetekben.

Kellékszavatosság

 • Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?
  Ön a KVANT Kft. hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.
 • Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján? Ön – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:
 1. Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna.
 2. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhat.
 3. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.
 • Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?
  Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.
 • Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?
  Ön a KVANT Kft.-vel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.
 • Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?
  A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a KVANT Kft. nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

Termékszavatosság

 • Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?
  Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön – választása szerint – kellékszavatossági vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.
 • Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?
  Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.
 • Milyen esetben minősül a termék hibásnak?
  A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.
 • Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?
  Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.
 • Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?
  Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.
 • A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól? A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
 1. a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
 2. a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
 3. a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

 • Felhívjuk figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.
10. JÓTÁLLÁS

A Termékekre vonatkozó jótállási szabályokat a Ptk. illetve 151/2003 (IX.22.) Kormányrendelet szabályozza, amely rendelkezik az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról:

 

 • Minden Szolgáltató által értékesített Termék rendelkezik a hatályos jogszabályoknak és a gyártók kereskedelmi gyakorlatának megfelelő jótállással. A KVANT Kft. a Honlapon új (kivéve az újracsomagolt Termékeket), eredeti csomagolású, ellenőrzött forrásból származó Termékeket, gyártói engedéllyel forgalmaz.
 • A Szolgáltató által értékesített Termékek esetében a Vásárló a szállításkor minden olyan Termékre, amely jótállással rendelkezik, különálló jótállási jegyet kap. A jótállásból eredő jogok a jótállási jeggyel érvényesíthetőek. A jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása esetén a szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot - az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlát vagy nyugtát - a fogyasztó bemutatja. Ebben az esetben a jótállásból eredő jogok az ellenérték megfizetését igazoló bizonylattal érvényesíthetőek.
 • Önt milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján?
  Jótállási igényként elsősorban – választása szerint – kijavítást vagy kicserélést kérhet, kivéve, ha a választott igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a másik lehetséges igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne. Ha a kijavítás illetve a kicserélés nem lehetséges, vagy annak a szerviz nem tud eleget tenni – választása szerint – megfelelő árleszállítást igényelhet vagy elállhat a szerződéstől; utóbbira jelentéktelen hiba miatt nem jogosult.
 • A kijavítás során a fogyasztási cikkbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre.
 • Ha a fogyasztó a fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a vállalkozás nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.
 • A vásárlónak hol és mikor kell bejelentenie jótálláson alapuló igényeit?
  A vásárlónak a jótálláson alapuló igénye érvényesítésével kapcsolatos nyilatkozatát a Szolgáltatóhoz, vagy a jótállás keretébe tartozó javításokat rendeltetésszerűen végző javítószolgálathoz (szervizhez) intézheti.
 • Mikor mentesül a vállalkozás a jótállási kötelezettsége alól?
  A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

Felhívjuk a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok a kellékszavatossági és termékszavatossági jogosultságoktól függetlenül megilletik.

11. FELELŐSSÉG
 • A Szolgáltató nem vonható felelősségre a Vásárlót vagy bármely harmadik félt érintő semminemű kárért, amely a Szolgáltató szerződéses kötelezettségének teljesítéséből fakad. A Szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a Termékek használatából ered.
12. AZ ONLINE ÉRTÉKESÍTÉSRE VONATKOZÓ SPECIÁLIS RENDELEZÉSEK
 • A Honlapra bármely Felhasználó/Ügyfél beléphet. A Plantyway.hu fenntartja a jogot, hogy az Ügyfélnek/Vásárlónak a Megrendelés leadásához való jogosultságát és hozzáférését és/vagy valamely fizetési mód választását majd alkalmazását korlátozza, amennyiben az adott Ügyfél/Vásárló a Honlapon végzett tevékenységével veszélyeztetheti a Honlap zavartalan működését és/vagy tevékenységével a Szolgáltatónak kárt okozhat. Ezen esetben az Ügyfél/Vásárló a Szolgáltató Ügyfélszolgálatához fordulhat, ahol a korlátozás(ok) indokairól tájékoztatást kap.
 • Amennyiben egy adott internethálózatról a Szolgáltató megítélése szerint az átlagosnál nagyobb forgalom érkezik, a Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Honlapot látogató Felhasználók/Ügyfelek/Vásárlók számára „captcha” típusú kód használatát vezesse be, a Honlap tartalmának és valamennyi információjának a védelme érdekében.
 • A Honlapon feltüntetett Tartalom, különösen a Termékek leírására használt információ nem jelenti a Szolgáltató ajánlati kötöttségét, ezek kifejezetten a bemutatás célját szolgálják. A Honlapon szereplő képek csupán illusztrációk, a termékek csomagolása eltérhet az oldalon szereplőtől. Az Ügyfél vagy Vásárló részére bármely kommunikációs eszköz (elektronikus, telefon stb.) útján küldött vagy az Ügyfél/Vásárló által belépés, látogatás és/vagy böngészés útján szerzett semmilyen Tartalom nem képezi a Szolgáltató szerződéses kötelezettségét, sem ajánlati kötöttségét és/vagy – amennyiben létezik ilyen – a Tartalom átküldését lebonyolító Plantyway.hu alkalmazott/megbízott szerződéses kötelezettségét, sem ajánlati kötöttségét, ezen Tartalom vonatkozásában.
13. SZELLEMI TULAJDON
 • A Tartalom a jelen ÁSZF-ben foglalt meghatározásának megfelelően magába foglalja különösen, de nem kizárólagosan a Honlapon feltüntetett logókat, grafikai elemeket, kereskedelmi védjegyeket, képeket, videókat, animációkat, multimédia szövegeket és/vagy bármely egyéb tartalmat. Mindez kifejezetten a KVANT Kft. tulajdonát képezi és a KVANT Kft. ezzel kapcsolatban minden jogát fenntartja.
 • A Felhasználó/ Ügyfél/Vásárló a Tartalmat, illetve annak egy részét kizárólag személyes felhasználás céljából töltheti le, másolhatja, illetve használhatja a jelen ÁSZF rendelkezéseivel összhangban. A személyes felhasználáson túl a Felhasználó/Ügyfél/Vásárló – a KVANT Kft. kifejezett, írásos hozzájárulása nélkül – nem jogosult a Tartalmat másolni, terjeszteni, közölni, harmadik félnek átküldeni, módosítani és/vagy más módon megváltoztatni, felhasználni, illetve az eredetitől eltérő bármely más kontextusba helyezni.

Bármely Tartalom, amelyhez a Felhasználónak/Ügyfélnek/Vásárlónak hozzáférése van, vagy ahhoz hozzáférést nyer bármely eszköz révén, a jelen ÁSZF hatálya alá tartozik.
Amennyiben a KVANT Kft. egy Ügyfélnek / Vásárlónak a Tartalom vagy annak bizonyos része vonatkozásában a közöttük erre létrejött külön megállapodás értelmében az abban meghatározott tartalommal felhasználási jogot ad, és amely tartalomhoz az Ügyfélnek/Vásárlónak hozzáférése van vagy az Ügyfél/Vásárló ezen megállapodás következtében hozzáférést nyer, e felhasználási jog csakis a megállapodásban meghatározott Tartalomra terjed ki, kizárólag annak vagy azoknak a Honlapon történő elérhetősége időszakában vagy a megállapodásban maghatározott időszakra érvényes, a meghatározott feltételeknek megfelelően.

14. HÍRLEVÉLFELIRATKOZÁS

A Felhasználónak/Ügyfélnek/Vásárlónak lehetősége van feliratkozni a Honlap hírlevél- szolgáltatására, amellyel hozzájárul, hogy a KVANT Kft. közvetlen üzletszerzési céllal hírlevelet és ajánlatokat küldjön részére. A hírlevél feliratkozással összhangban az Ügyfél elolvasta és elfogadta a Honlap Adatkezelési tájékoztatóban rögzített adatvédelmi irányelveit.

A Felhasználó/ Ügyfél /Vásárló bármikor leiratkozhat a KVANT Kft. által küldött Hírlevelekről az alábbi módokon:

 1. a leiratkozási szándékról értesíti a plantyway.hu-t a +36708105155 telefonszám hívásával vagy e-mail útján;
 2. a hírlevelekben leiratkozási linkre kattintva;
15. VÉLEMÉNY, HOZZÁSZÓLÁSOK
 • A Megrendelést követő 14 nap elteltével a Vásárlótól a Szolgáltató az általa megvásárolt Termék Véleményét kérheti, a részére a Saját profiljában megadott e-mail címére küldött e-mail útján. Ezen Véleménnyel a Vásárló elősegíti más Ügyfelek/Felhasználók megfelelő tájékoztatását, új szolgáltatások fejlesztését, részletesebb termékleírások készítését. A Vélemény leadása önkéntes, a Szolgáltató nem vállal kötelezettséget a leadott Vélemények mindenkori elemzéséért és megjelenítésért.
16. A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSE
 • Szolgáltató minden szükséges lépést megtesz, hogy biztosítsa a felhasználók által megadott személyes adatok biztonságát mind a hálózati kommunikáció, mind az adatok tárolása, őrzése során. A személyes adatok kezeléséről bővebben a Honlapon található Adatkezelési tájékoztató c. dokumentum rendelkezik. Az adatkezelésre a hatályos magyar jogszabályi rendelkezések irányadók.
17. VIS MAIOR
 • E fogalom alatt értendő minden olyan ok, eset, körülmény, amely előre nem látható, nem ellenőrizhető, és/vagy olyan, a Szolgáltatót érintő, de tőle független ok, amelynek felmerülése lehetetlenné teszi Szolgáltató számára a jelen ÁSZF-ben vállalt kötelezettségek teljesítését.
 • A felek egyike sem vonható felelősségre a szerződéses kötelezettségek nem teljesítéséért abban az esetben, amennyiben azt részben vagy egészben Vis Maior eredményezi.
18. ALKALMAZANDÓ JOG, PANASZKEZELÉS, JOGÉRVÉNYESÍTÉS
 • Jelen Szerződés vonatkozásában a magyar jog az irányadó.
 • A fogyasztókra vonatkozó jogszabályok tekintetében (különösen, de nem kizárólagosan jótállás, szavatosság, elállás) a magyar jog az irányadó.
 • A Vásárló (amennyiben Fogyasztó) panaszának elutasítása esetén a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvényrendelkezéseinek megfelelően a Budapesti Békéltető Testület eljárását kezdeményezheti fogyasztói jogvita rendezése érdekében. Amennyiben a Vásárló a fogyasztói jogvitát online szeretné lefolytatni és rendezni, azt megteheti a http://ec.europa.eu/odr alatt található online vitarendezési platformon keresztül.
 • A Budapesti Békéltető Testület elérhetőségei: https://bekeltet.bkik.hu/; 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310., Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.; e-mail cím: testulet@bkik.hu, Telefon: 06 (1) 488 21 31.
 • A Vásárló (amennyiben Fogyasztó) fogyasztói panaszával kapcsolatosan a területileg illetékes járási hivatalhoz fordulhat. Erről bővebb információ az alábbi linken érhető el: http://jarasinfo.gov.hu/.
 • A Szolgáltató és az Ügyfelek/Vásárlók között esetleg felmerülő vitás kérdések rendezését elsődlegesen békés úton kísérlik meg.

Utolsó módosítás dátuma: 2021. április 06. plantyway.hu – Minden jog fenntartva.

Adatkezelési tájékoztató

A plantyway.hu weboldal üzemeltetője a KVANT Kft. (székhelye: 2314 Halásztelek, Béke u. 50, telephelye: 1117 Bp., Hunyadi János út 9., cégjegyzékszám: 13 09 076164; adószám: 12283611-2-13; adatvédelmi nyilvántartási azonosító: 04490-0001; tel.: +36-1-371-0760; email: info@plantyway.hu a továbbiakban: „PlantyWay”, „mi”, „KVANT Kft.” és ezek nyelvtani formái) adatkezelőként tisztában van azzal, hogy milyen fontossággal bír ügyfelei számára az adatvédelem. Ezért arra törekszünk, hogy világossá tegyük, hogyan gyűjtjük, használjuk, adjuk át, továbbítjuk és tároljuk ügyfeleink személyes adatait az Európai Parlament és Tanács Általános Adatvédelmi Rendeletéről szóló 2016/679 számú rendeletével (a továbbiakban: GDPR) összhangban.

Az alábbiakban összefoglaljuk Adatkezelési tájékoztatónk legfontosabb elemeit. Kérjük, hogy az adatai feldolgozásának módjával kapcsolatos részletes információkért olvasson tovább.

A jelen Adatkezelési tájékoztató és annak mindenkori módosításai a Planty Way honlapján (https://www.plantyway.hu) kerülnek közzétételre. A honlap használatával, mint felhasználó Ön elfogadja jelen Adatkezelési tájékoztató rendelkezéseit.

A weboldalon történő böngészéshez és regisztrációhoz kapcsolódó adatkezelés

Az adatkezelésünk jogalapjai az alábbiak lehetnek:

 1. a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint a felhasználó megfelelő tájékoztatáson alapuló önkéntes hozzájárulása az adatkezeléshez (a továbbiakban: Hozzájárulás);
 2. a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerint az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben a Felhasználó, mint érintett az egyik fél (a továbbiakban: Szerződés teljesítése)
 3. a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerint az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges (mint például számviteli, könyvviteli kötelezettség teljesítése – a továbbiakban: Jogi kötelezettség teljesítése)
 4. a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerint az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges (a továbbiakban: Jogos érdek)

A kezelt adatok köre: az ügyfél által megadott jelszó, kapcsolattartó vezeték- és keresztneve, e-mail cím, telefonszám, szállítási cím és név, számlázási név és cím (jogi személy esetén: cégnév, adószám, fizetési mód, megjegyzés), a regisztráció időpontja, regisztrációkori IP cím.

Az érintettek köre: A webshop weboldalon regisztrált valamennyi Felhasználó. Az adatkezelés célja: a Szolgáltató által üzemeltetett weboldal teljes körű használata, pl. szolgáltatás nyújtására, vásárlásra irányuló szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése. A Felhasználó külön hozzájárulása esetén a Szolgáltató kezelheti a Felhasználók fent meghatározott személyes adatait hírlevél vagy más, direkt marketing küldemény továbbítása céljából.

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A regisztráció törlésével azonnal, illetve az érintett kérése esetén bármikor. A Szolgáltató tájékoztatja ugyanakkor a felhasználókat arról, hogy a hozzájárulás visszavonása esetén a weboldal használatát nem tudja biztosítani, így az egyben a regisztráció törlésének is minősül.

A Szolgáltató tájékoztatja ugyanakkor a felhasználókat arról, hogy a számviteli bizonylatok esetében a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig meg kell őrizni a számviteli bizonylatokat, amely egyben az abban foglalt adatok kötelező megőrzési idejének is minősül.

A fentieken túlmenően a Szolgáltató mindaddig megőrzi a fent meghatározott adatokat, ameddig azokat a mindenkor hatályos jogszabályok előírják.

A Planty Way Webshop a Planty Way regisztrációval rendelkező Felhasználóknak időről időre rendszerüzeneteket küldhet. Rendszerüzenet minden olyan üzenet, amely a Planty Way webáruház működésével, esetleges szolgáltatás kimaradásaival, karbantartásával, a Planty Way webáruház funkcióival, meglévő és új funkcióinak változásával, új funkcióival, a Planty Way webáruházban elérhető szolgáltatások körével és igénybevételének módjával, az Általános Felhasználási Feltételekkel, az Adatkezelési tájékoztatóval vagy azok módosításával,  a Felhasználók Planty Way webáruházzal kapcsolatos jogaival, kötelezettségeivel, igénybe vett szolgáltatásokkal kapcsolatos, beleértve az egyes igénybe vett szolgáltatásokról küldött visszaigazoló üzeneteket, igazolásokat, értesítéseket, megerősítéseket, elektronikus nyugtákat, számlákat is.

Ki kezeli a személyes adatait, és ki fér hozzá azokhoz?

Az adatkezelő

Az 1. pontban meghatározott adataid adatkezelője a KVANT Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg.: 13 09 076164; székhely: 2314 Halásztelek, Béke u. 50.), melynek elérhetőségei és cégadatai az alábbiak:

KVANT Kft.

Cégjegyzékszám: 13 09 076164
Adószám: 12283611-2-13
Székhely: 2314 Halásztelek, Béke u. 50.
Képviselője: Hencsei Zoltán ügyvezető
E-mail cím: info@kvant.hu, info@plantyway.hu
Telefonszám: +36 1 371 0760
Adatvédelmi nyilvántartási azonosító: 04490-0001

A KVANT Kft. részéről adataidhoz a Planty Way webshop kezelésére megbízott munkavállalók férnek hozzá abban a körben, amely munkájuk elvégzéséhez feltétlenül szükséges. A személyes adataidhoz való hozzáférési jogosultságokat szigorú belső szabályzatban rögzítjük.

Adatfeldolgozók

Adataid kezeléséhez, tárolásához különböző vállalkozásokat veszünk igénybe, akikkel a jogszabályoknak megfelelően adatfeldolgozói szerződést kötöttünk. Az alábbi adatfeldolgozók végzik adataid feldolgozását:

 • UNAS Online Kft., Sopron, Kőszegi út 14, 9400, webáruház motor biztosítása
 • Kulcs-Soft Nyrt., Budapest, Mészáros u. 13, 1016, vállalatirányítási rendszer
 • CYBER Systems Kft., Budapest, Victor Hugo u. 18-22, 1132, IT infrastruktúra biztosítása, honlapüzemeltetés, rendszergazdai tevékenység
 • MailChimp (USA), Atlanta, Georgia, USA, The Rocket Science Group, LLC, Hírlevélküldő rendszer biztosítása, (hírlevelek küldése, hírlevél adatbázisban az e-mail címek tárolása)
 • Facebook, Inc. (USA), Palo Alto, California, USA, Profilalkotás, hirdetés, analitikai és mérési szolgáltatás, viselkedésalapú reklám megjelenítése
 • GOOGLE LLC. (USA), Mountain View, California, USA, Profilalkotás, hirdetés, analitikai és mérési szolgáltatás, viselkedésalapú reklám megjelenítése
 • K&H Bank Zrt., 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9., bankkártyás fizetés biztosítása

A külföldre történő adattovábbítással kapcsolatos információk:

A Google LLC és tagvállalatai és a Facebook, Inc. szerepel az Európai Bizottság GDPR 45. cikk szerinti megfelelőségi határozata és a 2016/1260 bizottsági végrehajtási határozatában, valamint az ezek alapján felállított USA - EU Privacy Shield List-en, azaz az ide történő adattovábbítás nem minősül Európai Unión kívüli, harmadik országba történő adattovábbításnak és ahhoz nem szükséges az érintettek külön engedélye, valamint az oda történő adattovábbítás a GDPR 45. cikke alapján megengedett. Ezen vállalkozások vállalták a GDPR-nak való megfelelést.

Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:

Hozzáférési jog: tájékoztatást kérhetsz arról, hogy milyen adataidat, milyen célra, mennyi ideig kezeljük, kinek adjuk át, honnan származnak az általunk kezelt adataid.

Helyesbítési jog: ha adataid változnak, vagy rosszul rögzítettük őket, kérheted adataid helyesbítését, javítását, pontosítását.

Törlési jog: a jogszabályban meghatározott esetekben kérheted, hogy az általunk kezelt adataidat töröljük.

Adatkezelés korlátozásához való jog: a jogszabályban meghatározott esetekben kérheted, hogy az adatkezelést korlátozzuk.

Adathordozhatósághoz való jog: a jelen tájékoztató mellékletében elhelyezett adathordozási kérelem nyomtatvány kitöltésével kérheted adataid hordozását, amely jogod gyakorlásával kérheted, hogy a jogszabályban meghatározott típusú adataidat adjuk ki részedre, vagy ilyen külön kérésed és felhatalmazásod alapján adjuk át közvetlenül más, általad megjelölt szolgáltatónak.

Fenti kérelmeid benyújtása esetén a jogszabályban meghatározottak szerint járunk el és egy hónapon belül tájékoztatunk arról, hogy milyen intézkedéseket hoztunk a kérelmed alapján.

Hozzájárulás visszavonásához való jog: amikor adataidat hozzájárulásod alapján kezeljük, akkor bármikor jogod van a hozzájárulásodat visszavonni, amely azonban nem érinti a hozzájárulásod visszavonását megelőző adatkezelésünk jogszerűségét.

Panasz jog: amennyiben adatkezelésünkkel kapcsolatban jogsérelem ért, jogod van panaszt benyújtani az illetékes felügyeleti hatósághoz:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Honlap: http://naih.hu
Postacím: 1374  Budapest, Pf.: 603.
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Telefonszám: +36 (1) 391-1400

A fentieken túlmenően továbbá a Fővárosi Törvényszék előtt keresetet indíthatsz a KVANT Kft.-vel szemben a személyes adatok védelme megsértése esetén.

Tiltakozási jog: Amennyiben a fentiek alapján adataidat jogos érdeken alapuló adatkezeléssel kezeljük, külön tiltakozhatsz ezen jogos érdekből történő adatkezeléssel szemben.

A profilalkotási célú adatkezeléssel szemben is tiltakozhatsz.

Tiltakozásod esetén ezen személyes adataidat nem kezeljük tovább.

A következő adatok módosítását lehet elvégezni a weboldalakon: Jelszó, kapcsolattartó vezeték- és keresztneve, e-mail cím, telefonszám, szállítási cím és név, számlázási név és cím, cégnév, adószám, fizetési mód, megjegyzés. A személyes adatok törlését, vagy módosítását az alábbi módokon tudja az érintett kezdeményezni:

- postai úton a 1117 Bp. Hunyadi János út 9.  - KVANT Kft. címen,

- e-mail útján az info@plantyway.hu e-mail címen

A webshop üzemeltetésével összefüggő, a Szolgáltató által követett egyéb alapelvek

(nem kizárólagos felsorolás):

- A Szolgáltató a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A Szolgáltatónak az egyéb feltételek azonossága esetén úgy kell megválasztania és minden esetben oly módon kell üzemeltetnie az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az e törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.

- A Szolgáltató az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására irányuló szerződésből származó díjak számlázása céljából kezelheti az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos természetes személyazonosító adatokat, lakcímet, valamint a szolgáltatás igénybevételének időpontjára, időtartamára és helyére vonatkozó adatokat.

- A szolgáltató a szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos adatokat bármely egyéb célból - így különösen szolgáltatása hatékonyságának növelése, az igénybe vevőnek címzett elektronikus hirdetés vagy egyéb címzett tartalom eljuttatása, piackutatás céljából - csak az adatkezelési cél előzetes meghatározása mellett és az igénybe vevő hozzájárulása alapján kezelhet.

Az adatok törlése: A kezelt adatokat a Szolgáltató törli a szerződés létrejöttének elmaradása esetén, a szerződés megszűnését, valamint a számlázást követően (a jogszabály által kötelezően előírt adatmegőrzés esetétől eltekintve). Az adatokat a Szolgáltató törli továbbá, ha az adatkezelési cél megszűnt, vagy a felhasználó így rendelkezik. Törvény eltérő rendelkezése hiányában az adattörlést haladéktalanul el kell végezni.

A szolgáltatónak biztosítania kell, hogy az igénybe vevő az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás igénybevétele előtt és az igénybevétel során bármikor megismerhesse, hogy a szolgáltató mely adatkezelési célokból mely adatfajtákat kezel, ideértve az igénybe vevővel közvetlenül kapcsolatba nem hozható adatok kezelését is.

Cookie-k (sütik) kezelése

A Planty Way honlap meglátogatásakor és a szolgáltatások igénybevétele során apró programokat, úgynevezett sütiket vagy cookie-kat helyezünk el a Felhasználó böngészőjében és HTML-alapú e-mailekben a jelen adatkezelési tájékoztatónak megfelelően.

Általánosságban a cookie egy olyan apró fájl, amelyet betűk és számok alkotnak, és amelyet a Felhasználó eszközére küldünk szerverünkről. A cookie lehetővé teszi annak felismerését, hogy a Felhasználó mikor jelentkezett be utoljára a honlapra, a fő célja a cookie-nak az, hogy lehetővé tegye a Felhasználó számára egyéniesített ajánlatok, reklámok Felhasználónak való elérhetővé tételét, amelyek személyre szabják a Felhasználói élményt a honlap használata során és a Felhasználó személyes szükségleteit fejezik ki.

A cookie-k számos hasznos célra használhatók.

 • Biztonság: a biztonság támogatása és lehetővé tétele, és a Planty Way segítése a jogsértő magatartások észlelésében.
 • Preferenciák, tulajdonságok és szolgáltatások: a cookiek képesek megmondani a Planty Way-nak, hogy a Felhasználó melyik nyelvet preferálja, mik a Felhasználó kommunikációs preferenciái, segítenek a Felhasználónak formanyomtatványok kitöltésében a honlapon, könnyebbé téve azokat.
 • Hirdetés: a Planty Way cookiekat alkalmazhat arra, hogy megmutassák a Felhasználónak a releváns hirdetéseket a honlapon és azon kívül is. Olyan cookie-k alkalmazása is előfordulhat, amelyek megmutatják, hogy vajon a Felhasználók, akik láttak egy reklámot a honlapon, később meglátogatják-e a hirdető weboldalát.
 • Teljesítmény, analitika és kutatás: az ilyen cookiek segítenek a Planty Way-nak annak megismerésében, hogy a különböző helyeken hogyan teljesít a honlap. Olyan cookiekat is alkalmazhat a Planty Way, amelyek értékelik, javítják, kutatják a honlapot, a termékeket, funkciókat, szolgáltatásokat, beleértve, amikor a Felhasználó belép a honlapra más honlapokról, vagy eszközöket, mint például a Felhasználó számítógépe vagy mobileszköze.

A sütik alkalmazásával összefüggésben irányadónak tekintjük az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 95/46/EK irányelv (a továbbiakban: Adatvédelmi Irányelv) 29. cikke szerint létrehozott Adatvédelmi Munkacsoport – amely az adatvédelemmel, valamint a magánélet védelmével kapcsolatos kérdésekkel foglalkozó független európai tanácsadó szerv, amelynek az uniós joggal kapcsolatos véleménye alapjául szolgál valamennyi tagállam nemzeti jogszabályainak értelmezéséhez - a sütikhez való hozzájárulás alóli mentességről szóló 2012/4. számú véleményében (a továbbiakban: 2012/4. számú vélemény) foglaltakat.

A 2012/4. számú véleményben szereplő csoportosítás alapján nem szükséges beszerezni a hozzájárulást az alábbi süti típusokhoz, hanem ezek alkalmazásáról elegendő csak tájékoztatást nyújtani a Felhasználó részére.

 • a felhasználó által rögzített adatokat tároló sütik („user-input cookies”)
 • hitelesítési munkamenet-sütik („authentication cookies”)
 • felhasználóközpontú biztonsági sütik („user centric security cookies”)
 • multimédia-lejátszó munkamenet-sütik („multimedia player session cookie”)
 • terheléskiegyenlítő munkamenet-sütik („load balancing session cookies”)
 • a felhasználói felület testreszabását segítő munkamenet-sütik („user interface customization cookies”).

A fentiek alapján az általunk alkalmazott sütik típusai:

 

a)      Az oldal működéséhez szükséges sütik (Alapvető cookie-k):

 • a felhasználó által rögzített adatokat tároló sütik („user-input cookies”): ezek olyan munkamenet-sütik, amelyek munkamenet-azonosítóra (egy véletlenszerű ideiglenes azonosítószámra) épülnek, és amelyek legkésőbb a munkamenet végén, a böngészőből való kilépéskor lejárnak. Ők a felhasználói adatbevitelt biztosítják, vagyis a felhasználó tevékenységéhez kötődnek a szolgáltatóval történő üzenetváltások (pl. formanyomtatvány kitöltéséhez, vagy egy gombra való kattintás) során.
 • multimédia-lejátszó munkamenet-sütik („multimedia player session cookie”): a videó vagy audió tartalom visszajátszásához szükséges technikai adatok (képminőség, a hálózati kapcsolat sebessége és a pufferelési paraméterek) tárolására használjuk. Ezek a sütik is lejárnak a böngészőprogramból történő kilépéskor.
 • közösségi tartalommegosztó sütik: lehetővé teszik, hogy a közösségi hálózat felhasználói megoszthassák az általuk kedvelt tartalmakat az ismerőseikkel. Ezek a sütik törlődnek, amikor a felhasználó „kijelentkezik” a közösségi hálózati platformról, illetve lezárja a böngészőt.

b)     „Kényelmi szolgáltatásokhoz” szükséges sütik (Funkcionális cookie-k):

Az ilyen célokkal rendelkező sütik nem tekinthetők „feltétlenül szükségesnek” a felhasználó által kifejezetten kért szolgáltatások nyújtásához, ezért külön jóváhagyás szükséges a használatukhoz.

 • Közösségi tartalommegosztó nyomon követési sütik: amennyiben közösségi hálózatok tagjai bejelentkezett állapotban jóváhagyták az adott közösségi hálózat beállításánál a „követést”, például viselkedés-alapú reklámok megjelenítéséhez.
 • Saját látogatáselemzők: a látogatáselemzők a weboldal látogatottságát mérő statisztikai eszközök, sütiket alkalmaznak. Ezek az eszközök megbecsülik az egyedi látogatók számát, azonosítják a keresőmotorokon leggyakrabban használt azon kulcsszavakat, amelyek az adott weboldalhoz vezetnek, illetve nyomon követik egyes webnavigációs kérdéseket. Ők kizárólag saját összesített statisztikákra vonatkozó célokra, a látogatói igények gyorsabb, pontosabb kiszolgálására szolgálnak.

c)      Teljesítmény méréshez szükséges sütik (Teljesítménycookie-k):

Analitikai célú sütik kezelése (Google Analytics): jelen weboldal a Google Analytics a Google Inc. („Google”) elemző-szolgáltatását alkalmazza. A Google Analytics (a továbbiakban: GA) a felhasználók számítógépén tárolt „sütik” (lásd fentebb), szövegfájlok segítségével elemzi a webhelyen létrejött felhasználói interakciókat, vagyis ezek a sütik információt gyűjtenek a weboldal használatáról, pl. a látogató melyik oldalt nézte meg, hova kattintott, hány oldalt keresett meg, milyen hosszú volt az egyes megtekintések ideje, milyen hibaüzenetekkel találkozott stb. Az Analytics szolgáltatás igénybevétele keretében a Planty Way nem gyűjt személyes adatokat, nem tárolja az Ön nevét vagy lakcímét, a gyűjtött adatok nem alkalmasak az Ön azonosítására. Ezek a sütik nem tudják – és nem is akarják – konkrétan beazonosítani a látogatókat (az éppen használt IP címet is csak részben rögzítik). A „sütikben” tárolt, weboldal használatára vonatkozó információk a Google USA szervereire kerülnek átvitelre és tárolásra.

A fenti információkat a Google a webhelyek üzemeltetőjének megbízásából dolgozza fel, hogy kiértékelje a felhasználók holnap-látogatási szokásait, riportokat állítson össze a webhelyek használatának gyakoriságáról, és további, a használattal összefüggő szolgáltatásokat teljesítsen az üzemeltető felé. Ennek ellenére Ön bármikor úgy dönthet, hogy letiltja a weboldalon belüli anonim böngészési tevékenységet figyelő analitikai célú sütiket.

A sütik tárolása a böngésző-szoftver megfelelő beállításával megakadályozható.

Azok a látogatóink, akik nem szeretnék, hogy a Google Analytics jelentést készítsen a jelen honlapon folytatott tevékenységükről, telepíthetik a Google Analytics ún. letiltó böngészőbővítményét. Ez a kiegészítő arra utasítja a Google Analytics -t, hogy ne küldjenek látogatási információt a Google számára. Ha le szeretné tiltani a Google Analytics webes tevékenységét, keresse fel a Google Analytics letiltó oldalát, és telepítse a bővítményt böngészőjéhez. A bővítmény telepítéséről és eltávolításáról további tájékoztatásért tekintse meg az adott böngészőhöz tartozó súgót.

Kérjük, figyeljen arra, hogy a letiltó böngészőbővítmény csupán közvetlenül a letöltésre használt böngésző és számítógép esetében fut, a letöltést követően már ne deaktiválja vagy törölje a letiltó bővítményt, ellenkező esetben a böngészője helyreállítja magát és Google Analytics alkalmazás újra működőképes lesz. Az adatgyűjtés a Google Analytics-on keresztül is megakadályozható. Ebben az esetben egy „Opt-Out-Süti” lesz a számítógépére helyezve, ami a jövőbeli látogatási információk gyűjtését megakadályozza.

d)     „Remarketing” sütik (Hirdetési cookie-k):

A Planty Way a látogatószám növelése céljából a Google Ads és a Facebook Pixel hirdetési célú szolgáltatását (úgynevezett remarketing sütiket) használja. Ezek segítségével célzott hirdetések jeleníthetők meg az oldal látogatói számára. A Google Ads a Google kattintás alapú hirdetési rendszere, amely az internet felhasználók szármára keresési és böngészési szokásaik alapján személyre szabott hirdetéseket jelenít meg. A Facebook Pixel szolgáltatáshoz a felhasználói eszközökön cookie elhelyezése szükséges. A Facebook és a Google ezen adatkezelési tevékenységét a Facebook és a Google fiókodban szabályozhatod és állíthatod be.

Az adatokat ezek a sütik személyhez nem kötik. A hirdetések megjelenítését az Ön további böngészési szokásainak függvényében a hirdetők végzi.

A cookie-k ellenőrzése, irányítása:

A legtöbb böngésző lehetővé teszi, hogy a Felhasználók kontrollálják a beállításokon keresztül a cookie alkalmazását. Mindazonáltal, ha a Felhasználó korlátozza a honlapot a cookie használatában, az ronthatja a felhasználói élményt, mivel az nem kerül többé a felhasználóra személyre szabásra. A felhasználó ezen kívül leállíthatja a személyre szabott beállítások mentését is, mint például a bejelentkezési információkét.

Ha a Felhasználó nem kívánja, hogy a Planty Way cookie-kat alkalmazzon, amikor meglátogatja a honlapot, a felhasználó a beállítások menüpontban megszüntetheti egyes cookiek alkalmazását. Annak érdekében, hogy a Planty Way tudomást szerezzen arról, hogy a felhasználó letiltotta egyes cookiek használatát, a Planty Way letiltási cookiet helyez el a Felhasználó eszközén, így a Planty Way tudni fogja, hogy nem helyezhet el cookiekat akkor, amikor a Felhasználó következő alkalommal meglátogatja a honlapot. Ha a Felhasználó nem kíván cookiekat kapni, a Felhasználó megváltoztathatja a böngésző beállításait a számítógépén. Ha a Felhasználó a böngésző beállítások megváltoztatása nélkül használja a honlapot, a Planty Way úgy tekinti, hogy a Felhasználó a honlapon bármilyen cookie küldéséhez hozzájárul. A honlap cookiek nélkül nem működik megfelelően.

A cookiekról való több információ szerzéséhez, beleértve a cookiek fajtáját, kezelését és törlését, látogassa meg a www.allaboutcookies.org honlapot.

Hírlevél, DM tevékenység

A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. §-a, illetve az Info tv. 5. § (1) a) pontja értelmében Felhasználó előzetesen és kifejezetten hozzájárulhat ahhoz, hogy Szolgáltató reklámajánlataival, egyéb küldeményeivel a regisztrációkor megadott elérhetőségein megkeresse, illetve, hogy a Szolgáltató a személyes adatait reklámajánlatok küldése céljából kezelje.

Az adatkezelés jogalapja: az A Felhasználó korlátozás és indokolás nélkül, díjmentesen leiratkozhat az ajánlatok küldéséről. Ebben az esetben Szolgáltató minden - a reklámüzenetek küldéséhez szükséges - személyes adatát haladéktalanul törli nyilvántartásából és további reklámajánlataival nem keresi meg a Felhasználót. Felhasználó a reklámokról leiratkozhat az üzenetben lévő linkre kattintva vagy szándékát jelezve az info@plantyway.hu email címen.

Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: név, e-mail cím, dátum, időpont.

Az érintettek köre: A hírlevélre feliratkozó valamennyi érintett.

Az adatkezelés célja: reklámot tartalmazó elektronikus üzenetek küldése az érintett részére, tájékoztatás nyújtása az aktuális információkról, termékekről, akciókról, új funkciókról stb.

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: a hozzájáruló nyilatkozat visszavonásáig, azaz a leiratkozásig tart az adatkezelés.

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A személyes adatokat az adatkezelő munkatársai, illetve külön írásbeli adatfeldolgozási szerződés esetén az adatkezelő által igénybe vett alvállalkozók kezelhetik, a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályok betartásával.

Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintett bármikor, ingyenesen leiratkozhat a hírlevélről.

Az érintett kérhet az adatkezelőtől tájékoztatást a személyes adatai kezeléséről, kérheti a személyes adatainak a helyesbítését, törlését vagy zárolását.

A Szolgáltató, mint adatkezelő köteles a tájékoztatási kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában megadni az ügyfél által kért tájékoztatást.

Amennyiben a Szolgáltató által kezelt adataival kapcsolatban bármilyen kérdése, kételye van, illetve adataival kapcsolatban felvilágosítást kér, ezt megteheti elektronikus levélben, amely az info@plantyway.hu e-mail címre küldendő.

Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak, illetve jogorvoslati lehetőségeinek részletes kifejtését az Érintettek jogai és a Jogorvoslat fejezetek tartalmazza.

A reklámozó, a reklámszolgáltató, illetve a reklám közzétevője – a hozzájárulásban meghatározott körben - a náluk hozzájáruló nyilatkozatot tevő személyek személyes adatairól nyilvántartást vezet. Az ebben a nyilvántartásban rögzített - a reklám címzettjére vonatkozó - adat csak a hozzájáruló nyilatkozatban foglaltaknak megfelelően, annak visszavonásáig kezelhető, és harmadik fél számára kizárólag az érintett személy előzetes hozzájárulásával adható át.

Adattovábbítás

Az adattovábbítás jogalapja: az érintett hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Jelszó, kapcsolattartó vezeték- és keresztneve, e-mail cím, telefonszám, szállítási cím és név, számlázási név és cím, cégnév, adószám, fizetési mód, megjegyzés, a regisztráció időpontja, regisztrációkori IP cím.

Az érintettek köre: Valamennyi érintett.

Az adatkezelés célja: A weboldal funkcióinak biztosítása.

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az adatkezelés az érintett hozzájáruló nyilatkozatának visszavonásáig tart.

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A személyes adatokat adatfeldolgozóként az alábbiak kezelhetik, a vonatkozó jogszabályok tiszteletben tartásával:

Tárhely-szolgáltató:

UNAS Online Kft.,

Sopron, Kőszegi út 14.

Telefon: +36 99 200 200

Központi email: unas@unas.hu

A csomagok kiszállítását a Pannon XP Futárszolgálat végzi: info@pannonxp.hu

ÁSZF: http://pannonxp.hu/aszf/

Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintett kérhet az adatkezelőtől tájékoztatást a személyes adatai kezeléséről, kérheti a személyes adatainak a helyesbítését, törlését vagy zárolását.

A Szolgáltató, mint adatkezelő köteles a tájékoztatási kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában megadni az ügyfél által kért tájékoztatást.

Amennyiben a Szolgáltató által kezelt adataival kapcsolatban bármilyen kérdése, kételye van, illetve adataival kapcsolatban felvilágosítást kér, ezt megteheti: elektronikus levélben, mely az info@plantyway.hu e-mail címre küldendő. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak, illetve jogorvoslati lehetőségeinek részletese kifejtését az Érintettek jogai és a Jogorvoslat fejezetek tartalmazza.

Az adattovábbítás jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

Adatbiztonság

Az adatkezelő köteles az adatkezelési műveleteket úgy megtervezni és végrehajtani, hogy biztosítsa az érintettek magánszférájának védelmét.

Az adatkezelő, illetve tevékenységi körében az adatfeldolgozó köteles gondoskodni az adatok biztonságáról, köteles továbbá megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Info tv., valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

A különböző nyilvántartásokban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítani kell, hogy a nyilvántartásokban tárolt adatok – kivéve, ha azt törvény lehetővé teszi - közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők.

A személyes adatok automatizált feldolgozása során az adatkezelő és az adatfeldolgozó további intézkedésekkel biztosítja:

 1. a jogosulatlan adatbevitel megakadályozását;
 2. az automatikus adatfeldolgozó rendszerek jogosulatlan személyek általi, adatátviteli berendezés segítségével történő használatának megakadályozását;
 3. annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy a személyes adatokat adatátviteli berendezés alkalmazásával mely szerveknek továbbították vagy továbbíthatják;
 4. annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy mely személyes adatokat, mikor és ki vitte be az automatikus adatfeldolgozó rendszerekbe;
 5. a telepített rendszerek üzemzavar esetén történő helyreállíthatóságát és
 6. azt, hogy az automatizált feldolgozás során fellépő hibákról jelentés készüljön.

Az adatkezelőnek és az adatfeldolgozónak az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor tekintettel kell lenni a technika mindenkori fejlettségére. Több lehetséges adatkezelési megoldás közül azt kell választani, amely a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene az adatkezelőnek.

A fenti elveknek megfelelően, részletes titoktartási szabályzattal rendelkezünk az általunk kezelt adatok, információk biztonságának biztosítása érdekében, amely valamennyi munkavállalónkra kötelező, és amelyet valamennyi munkavállalónk ismer és alkalmaz.

A munkavállalóinkat az adat- és információbiztonság követelményeire vonatkozóan is képezzük.

A személyes adatokat földi szerveren tároljuk, amelyhez szigorú jogosultságkezelési szabályok alapján csak nagyon korlátozott személyi, alkalmazotti kör férhet hozzá. Informatikai rendszereinket időről időre, visszatérően és rendszeresen teszteljük és ellenőrizzük az adat- és IT biztonság megteremtése és fenntartása érdekében.

Az irodai munkaállomások jelszóval védettek, idegen adathordozó használata korlátozott és csak biztonságos körülmények között megengedett.

A Planty Way valamennyi rendszerére, rendszerelemére kiterjedő, rendszeres és folyamatos kártékony szoftverek elleni védelem biztosított.

A programok, alkalmazások és eszközök tervezése, fejlesztése, tesztelése és üzemeltetése során a biztonsági funkciókat kiemelten kezeljük.

A fizikai adatbiztonság megteremtése érdekében az irodahelyiség őrzés-védelme 7/24-ben biztosított.

Hogyan módosítjuk a jelen adatkezelési tájékoztatót?

Amennyiben a kezelt adatok köre, az adatkezelés többi körülménye változik, a jelen adatkezelési tájékoztatót a GDPR előírásainak megfelelően 30 napon belül módosítjuk és közzétesszük a www.plantyway.hu weboldalon és a honlapon értesítünk a változásról. Kérjük, hogy minden esetben gondosan olvasd el az adatkezelési tájékoztató módosításait, mert fontos információkat tartalmaznak személyes adataid kezeléséről.

Utolsó módosítás dátuma: 2021.02.16. Plantyway.hu – Minden jog fenntartva.